"Esse est percipi", czyli istnieć to znaczy być postrzeganym..

tel. 724 439 489

in memory of my Mother
Name:

Komentarze: